Overslaan en naar de inhoud gaan

Reputatieversterking

Bedrijven kiezen ervoor om gecertificeerd of geaccrediteerd te worden om hun reputatie of concurrentiepositie te versterken. Behalve dat de reputatie van het bedrijf versterkt wordt met certificering, biedt een sterk intern controlesysteem ook een grote meerwaarde op het gebied van efficiëntie. 

Ditzelfde interne controlesysteem kan namelijk ook worden gebruikt om de transparantie van de bedrijfsprocessen te vergroten en daarmee een veel grotere effectiviteit, kwaliteit en productiviteit genereren.

Focus en transparantie

Een betere beheersing van risico’s leidt tot meer focus op de uitvoering van de strategie en het doen van de juiste dingen. Het heeft efficiëntere en effectievere inrichting van bedrijfsprocessen, verbeterde bedrijfsprestaties én vermindering van ‘brandjesblussen’ tot gevolg.

Op het moment dat uw bedrijf gecontroleerd wordt moet u kunnen aantonen dat de organisatie dit daadwerkelijk geïmplementeerd heeft en toepast. Wanneer duidelijk is wie wat, hoe en wanneer doet, kan de auditor snel zien dat de bedrijfsvoering in overeenkomst is met de regelgeving.

Betere dienstverlening

Een gedegen, integrale GRC-aanpak draagt bij aan een betere dienstverlening, een verhoogde kans op het daadwerkelijk uitvoeren van de strategie, het realiseren van veranderingen, het verbeteren van processen, producten en diensten en een efficiënter gebruik van middelen.

Minder risico’s

Door GRC integraal toe te passen, ontstaat er binnen de organisatie een beter inzicht in de mogelijke bedreigingen, met daarbij een helder beeld van de te treffen maatregelen om risico’s te voorkomen, te reduceren of te beheersen.

Praktijkcases

Ontdek hoe en waarvoor onze klanten Mavim inzetten

Copyright © 2024 Mavim B.V.