Overslaan en naar de inhoud gaan

De rol van software in het consulting vak

De bewezen waarde van het Compliance Management Framework

Zoals je wellicht weet maakt Audittrail al vele jaren gebruik van software om de klanten duurzaam te faciliteren. Audittrail heeft dan ook het Compliance Management Framework (CMF) gebouwd in een op Microsoft gebaseerd software platform, een best practice gebaseerd op basis van 20 jaar ervaring.

Dit artikel is bedoeld om duidelijk te maken;

  1. Waarom Audittrail als organisatie ervoor kiest om klanten te faciliteren met software
  2. Hoe wij dit doen
  3. Wat de meerwaarde hiervan is voor jouw organisatie


De “oude” manier van werken, continue verandering

Verandering wordt steeds meer gezien als een constante en daarmee als een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Steeds meer organisaties streven echter naar continu verbeteren in plaats van veranderen puur gebaseerd op ingevingen. De ‘zachte’ kant van organisaties krijgt meer en meer aandacht. Gedrag en interactie tussen (groepen) mensen tot en met klant of leverancier bepalen in grote mate het succes van een verandering. De gewenste verandering motiveert zich dan zelf. Er is sturing, een richting, de lijn en de gebruikers gaan aan de slag. Het is de filosofie van scrum en agile. Met eenvoudige hulpmiddelen, een LEAN- mentaliteit en afspraken over de besluitvorming houdt men de vaart erin.

Steeds vaker begint men op deze manier ook te werken ook bij projectmanagement en bij innovaties. Consultancybedrijven die hierbij ondersteunen zijn vaak een beetje “vastgeroest” in hun manier van werken. Anticiperen op alle snelle veranderingen die bij klanten vormgegeven worden, is iets wat een soort allergische reactie kan veroorzaken bij consultants. Hoewel consultants vaak graag faciliterend willen zijn aan de klanten en de scope van de opdracht, is de ervaring van klanten ook dat consultants vaak moeite hebben zich aan te passen als de scope van de opdracht flexibel is of aan de cultuur en dynamische werkwijze van de organisatie.


Audittrail doet dit anders!

Veel bedrijven verwachten van een consultant dat er uiteindelijk een oplevering plaatsvindt en het resultaat van het project wordt gepresenteerd (PowerPoint), berekend wordt (Excel) en beschreven wordt in een document (Word). De consultancybedrijven en consultants voldoen vaak prima aan de opdracht en laten uiteindelijk een USB-stick, folder op OneDrive en drie ordners met papier achter voor de klant om hiermee verder te gaan.

Naar onze (bescheiden) mening is deze manier van werken niet meer van deze tijd of duurzaam genoeg. Klanten verwachten meer van een consultant en dit merken ook wij meer en meer. Over een aantal jaren zal de consultancymarkt volgens onderzoeksbureaus, zoals Gartner en Forrester, zich moeten gaan aanpassen aan deze nieuwe realiteit, zich moeten onderscheiden door het toepassen van duurzame en toekomstbestendige levering bij de klanten. Wij zien deze trend al enige jaren bewegen. Audittrail heeft dan ook mét haar experts al vele jaren geïnvesteerd in het borgen van kennis en kunde in softwareproducten zoals onder andere het CMF.

 
Onze manier van werken

Door kennis, kunde en software te combineren en een oplossing te bouwen die écht van waarde is voor een organisatie in diverse domeinen van compliance, is Audittrail in een unieke positie om van meerwaarde te kunnen zijn. Ons team kan naast het “normale” inhoudelijke advieswerk de uitkomsten en resultaten voor jou borgen in het CMF en dus in de software.


Door het kernprincipe van voordoen, samendoen en zelf doen te hanteren leveren wij een toekomstbestendige en duurzame oplossing op waar jij als klant de toekomstige veranderingen en vraagstukken zelf kunt borgen. Naast deze manier van werken, dichtbij onze kernwaarden, hebben wij inmiddels op verzoek van klanten ook een servicemodel ontwikkeld waarmee klanten volledig worden ontzorgd; de managed service. Binnen dit bedieningsmodel neemt Audittrail de functionele, technische en inhoudelijke leiding én eigenaarschap over het CMF voor jouw organisatie: een verlengstuk voor jouw compliance organisatie!

 

De meerwaarde van het CMF

Het Compliance Management Framework (CMF) is een vertaling van 20 jaar praktijkervaring door diverse professionals die werken in de vakgebieden informatiebeveiliging, risicomanagement, privacy, legal en governance. Alles wat software in de ogen van deze professionals miste, hebben wij er wél in gebouwd! Daarom is de privacy- en security compliance software van het CMF een echte best practice.

Met het CMF ben je in control over je privacy- en securityprogramma. De volledige PDCA- cyclus wordt ondersteund; van het vastleggen en laten redigeren van beleid tot het uitvoeren van assessments en van het afleggen van verantwoording tot het registeren van incidenten en datalekken. Het CMF creëert de mogelijkheid om eigenaarschap in de lijnorganisatie te gaan beleggen. Dit kan bijdragen aan een organisatiecultuur en gedragsverandering waarbij men bewust is van governance en compliance en de mogelijke risico’s en maatregelen die hiermee gepaard gaan. In één tool leg je de verbinding tussen privacy- en informatiebeveiligingsvraagstukken en pas je eenvoudig aanvullende normenkaders toe zoals BIC, BIO, ISO27001/2, NEN7510, NIST, ISAE3402, KWH, of HKZ en wetgeving zoals AVG en CCPA.

Het zorgt niet alleen voor de verplichte vastlegging, maar maakt ook alle “blinde vlekken” binnen de organisatie zichtbaar. Kortom, het biedt vanuit de procesinrichting inzicht, overzicht en een handvat om in control te raken en blijven van de huidige status en alle mogelijke of noodzakelijke verbeterpunten.

Verder faciliteert het CMF je om beter en effectiever samen te werken. Hierdoor worden rollen met elkaar verbonden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook het management wordt hierdoor betrokken bij het formuleren en nog beter begrijpen van doelstellingen, de impact van te maken keuzes en men zal steeds meer een “gevoel” kunnen krijgen bij het vakgebied.

En…, de informatie is eenvoudig te delen met collega’s!

 

Wil je meer informatie over hét ideale instrument voor compliance management? Ga dan naar deze pagina. Of kijk op www.compliancemanagementframework.nl

 

 

Auteur: Ralph Drijver, Audittrail
 

TAGS

Copyright © 2024 Mavim B.V.