Overslaan en naar de inhoud gaan

In de recente workshop "Ontdek de sleutel tot succesvol ICT-projectenportfolio" met Hans Mulder, dook het schijnwerperlicht op cruciale aspecten van ICT-projectmanagement. Mulder, een eminente expert op dit gebied, legde de focus op Strategisch Portfolio Management (SPM) en benadrukte de essentiële rol van "The Good Sponsor" bij het naadloos afstemmen van strategie op projectrealisatie en vice versa.

Deelnemers engageerden zich in interactieve brainstormsessies die faalfactoren identificeerden en richtlijnen voor verbetering formuleerden. De drie meest gewaardeerde inzichten - Strategie en Coördinatie, Visie en Leiderschap, Besluitvorming en Prioritering - onthulden de sleutelgebieden voor verbetering.

 

Sleutel voor ICT-succes

Mulder, in een exclusief interview genaamd "The Good Sponsor: Factor voor ICT-succes", belichtte waarom Strategisch Portfolio Management (SPM), Enterprise Architectuur (EA), en Business Proces Management (BPM) ruggengraatelementen zijn voor succesvolle ICT-projecten. SPM helpt bij het definiëren van strategische projecten, terwijl EA structuur en samenhang waarborgt, en BPM focust op procesoptimalisatie - een trilogie die de pijlers legt voor onberispelijke uitvoering.

Het onderzoek wees uit dat gebrekkige coördinatie van projecten de kans op succes verkleint, waarbij een strategische aanpak essentieel blijkt voor optimale resultaten. Bovendien legde Mulder de nadruk op "The Good Sponsor" als een kritieke factor voor succes, waarbij zijn vader, prof. Theo Mulder, als voorbeeld diende. Prof. Theo Mulder's capaciteiten in het leiden van IT-projecten in vroegere technologische tijdperken onderstrepen de waarde van leiderschap en creativiteit in het omgaan met uitdagingen.

maturity


De kracht van een goede sponsor

De kracht van een goede sponsor schuilt in het begrip van complexiteit en het toepassen van SPM om projecten effectief te segmenteren. Dit bevordert niet alleen snelle oplevering maar versterkt ook de waarde van het team en de adoptie binnen de organisatie, een cruciale sleutel tot succes.

Het bewustzijn van "The Good Sponsor" is een onmisbaar instrument voor organisaties die streven naar succes bij strategische veranderingen en IT-transformaties. Het vermijden van situaties zonder leiderschap of met ontoereikend leiderschap is cruciaal voor het bereiken van het beoogde doel - een bekwame sponsor garandeert immers een veilige haven voor het project.

the-good-sponsor-team-place

 

 

 

TAGS

Copyright © 2024 Mavim B.V.