Overslaan en naar de inhoud gaan

Zes jaar geleden is een samenwerkingsverband opgezet inzake Applicatie Portfolio Management met verschillende ministeries. Tot op de dag van vandaag komen deze partijen tweewekelijks bij elkaar om het palet van portfolio management uit te breiden en generiek in te richten voor de aangesloten organisaties. Naast de permanente leden haken regelmatig ook andere overheden aan voor kennisuitwisseling op het gebied van portfoliomanagement. In dit samenwerkingsverband is Mavim van het begin ‘trusted partner’ geweest bij de doorontwikkeling van het portfolio.

Het huidige palet aan portfoliomanagement bestaat uit de volgende onderdelen: Project Portfolio Management, Information Security Management System (BIO/AVG), Enterprise Architectuur, Procesmanagement, Applicatie Portfolio Management en Product Portfolio Management.

 

Portfoliomanagement onderdelen

In de zomer van 2020 is het samenwerkingsverband verder doorontwikkeld naar een 2.0 versie. Dit was nodig omdat veel overheden zich in een geleidelijke transitie bevinden van on-premises software naar cloud services en daarnaast is de monitoring van informatiebeveiliging en privacy een steeds significanter onderdeel van het portfolio.

 

Transitie

Een volgende belangrijke stap zal worden de transitie van Applicatie Portfolio Management naar Applicatie Lifecycle Management. Inmiddels hebben de aangesloten partijen namelijk wel goed in kaart welke IT-componenten men als departement in beheer heeft. Vanaf nu gaat het er om de levenscyclus van de betreffende IT goed te managen. De omgeving van overheid verandert steeds sneller, hierop zal de strategische IT-visie continu moeten worden aangepast. Simpelweg software aanschaffen is niet meer genoeg, telkens zal weer moeten worden nagegaan of de functionaliteit van de betreffende software wel voldoet aan de veranderende eisen.’

 

Wil jij hierover meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Mavim Team Overheid.

 

Auteur: Dhammika van Gent, Value Engineer bij Mavim

TAGS

Copyright © 2024 Mavim B.V.