Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

Process Mining is de kapstok voor een verzameling technieken, tools en methoden waarmee je, gebruikmakend van event logs, het werkelijke verloop van bedrijfsprocessen gaat blootleggen, visualiseren, analyseren, monitoren en verbeteren. Zo kun je tot op detailniveau de procesgang screenen op knelpunten, verspillingen, afwijkingen van en tegenstrijdigheden in de voorgeschreven procesgang.

 

Process Mining is een analytisch proces in optima forma dat idealiter verloopt volgens een drie-fasen-plan:

Fase I: Toepasbaarheidsanalyse
Fase II: Data-analyse
Fase III: Mining-analyse

Elke fase kent een aantal stappen die logisch op elkaar aansluiten. In totaal doorloop je 13 stappen.

 

Fase I: Toepasbaarheidsanalyse

Het hele proces van Process Mining start met een heldere probleemanalyse. Hierbij gelden wel enkele randvoorwaarden. Er is sprake van een probleem, oftewel een ongewenste voor verbetering vatbare situatie. Het probleem heeft ook consequenties voor het functioneren van de organisatie. Daarnaast is er ook een probleemeigenaar die het probleem erkent en ook bereid is om het probleem aan te pakken. Tevens heeft hij of zij ook de bevoegdheid hiertoe. Je doorloopt in deze fase de volgende stappen:

 1. Opstellen probleemanalyse
 2. Identificeren procescontext
 3. Vaststellen procesdata
 4. Identificeren systeemcontext
 5. Bepalen toepasbaarheid

 

Fase II: Data-analyse

De data-analyse is een fase waarbij de data geïnspecteerd, opgeschoond, getransformeerd en gemodelleerd wordt om vervolgens de meest waardevolle informatie uit de data te halen. Je doorloopt in deze fase de volgende stappen:

 1. Opstellen event log model
 2. Verzamelen ruwe procesdata
 3. Opschonen ruwe procesdata
 4. Vaststellen validiteit procesdata

 

Fase III: Mining-analyse

In deze laatste fase werk je toe naar het punt waar het allemaal om begonnen is: concrete aanbevelingen voor procesverbeteringen. Tevens evalueer je de gehele procesgang van Process Mining. Dat is nodig omdat Process Mining hier niet stopt. Process Mining is namelijk een continu proces. Je doorloopt in deze fase de volgende stappen:

 1. Toepassen Process Mining
 2. Interpreteren resultaten mining-analyse
 3. Aanbevelen procesverbeteringen
 4. Evalueren Process Mining gang

 

 

Bron: passionned.nl

 

TAGS

Copyright ┬ę 2023 Mavim B.V.