Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzekeraars zijn onderhevig aan een enorm stelsel van wetten en regels die bijdragen aan de stabiliteit, kwaliteit en veiligheid van de sector. Vanuit verschillende autoriteiten is er streng toezicht op de naleving hiervan. Bij verzekeringsmaatschappijen zelf ligt de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat zij aan de strenge eisen voldoen. Om dit te realiseren werkt verzekeraar Unigarant met Mavim. Daarmee kan de organisatie niet alleen aantonen dat ze ‘in control’ zijn, maar zetten ze ook een sterke basis voor verbetering en verandering.

De situatie

Unigarant, een dochterbedrijf van de ANWB, is specialist in particuliere schadeverzekeringen. De afgelopen jaren heeft de verzekeringsmaatschappij grote stappen gemaakt in digitalisering van de organisatie. Unigarant is inmiddels blij met de kwaliteit van hun operationele processen. Alles is duidelijk vastgelegd in Word, Excel en Visio. Nu wil Unigarant echter naar een bewuste bedrijfsvoering die beter aansluit op de voortdurend veranderende markt, de nieuwe duurzaamheidsstrategie en aangescherpte regelgeving.

De uitdaging

Voor audits en controles omtrent de regelgeving, is het belangrijk om inzicht te hebben in de interne processen, potentiele risico’s, activiteiten en bevoegdheden. Bij Unigarant was al deze informatie verspreid vastgelegd in losse documenten. Het verzamelen van de benodigde stukken was zo tijdrovend en onderhevig aan gebreken. Tevens ontbrak hierdoor een integraal overzicht van de bedrijfsvoering waarbij de relatie tussen de processen, risico’s en resultaten aan het licht komen.

De oplossing

Voor integraal inzicht in de bedrijfvoering maakt Unigarant nu gebruik van het Mavim platform. Mavim maakt het mogelijk om processen en risico’s gezamenlijk in kaart te brengen en met elkaar te verbinden. Omdat het platform gebaseerd is op Microsoft-software en de organisatie reeds met Microsoft bekend was (alle processen waren hiermee vastgelegd), verliep de implementatie van Mavim soepel en vlot. Unigarant kan nu sneller alleen aantonen dat ze ‘in control’ zijn, en hebben een basis gezet voor toekomstige verbetering en verandering.

Bekijk hier het interview met Lammert Kalfsbeek, Procesmanager Innovatie bij Unigarant

TAGS

Copyright © 2024 Mavim B.V.