Overslaan en naar de inhoud gaan

De toenemende vergrijzing in Nederland stelt gemeenten voor uitdagingen. Volgens een prognose van het PBL/CBS was bijna 22% van de Nederlandse bevolking in 2021 65 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2026 ongeveer 25% van de arbeidsmarkt 65-plussers zal zijn, ten opzichte van 22% in 2021. Deze toename is te danken aan de stijgende levensverwachting, de verhoging van de AOW-leeftijd en de verbeterende gezondheid van oudere werknemers. Hierdoor kunnen steeds meer ouderen langer doorwerken en bijdragen aan de economie. Echter, de hogere uitstroom van werknemers binnen gemeenten is een groeiend probleem. Dit resulteert namelijk in minder werkzame personen en hogere kosten voor gemeenten. Het verlies van ervaren werknemers leidt tot een afname van beschikbare kennis en ervaring. Gemeenten moeten daarom actie ondernemen om deze kennis en ervaring te behouden en te borgen. Maar hoe kunnen gemeenten dit aanpakken?

 

Hogere uitstroom ervaren werknemers leidt tot verlies van kennis en ervaring

Vergrijzing gaat gepaard met een toename van de grijze druk: het aantal 65-plussers in verhouding tot het aantal 20- tot 64-jarigen. Dit heeft als gevolg dat het aandeel werkende personen in Nederland daalt en dat er meer demografische druk ontstaat, maar specifiek voor gemeenten betekent dit vaak meer interne werkdruk en druk op de capaciteit. Het grootste deel van de personen dat fulltime werkt valt tussen de 20 en 64 jaar. Echter, de impact van vergrijzing is vooral intern merkbaar voor gemeenten als organisatie. Zorgvraag is de meest vergrijzingsgevoelige overheidsuitgave; begrijpelijk, aangezien ouderen meer vatbaar zijn voor ziektes dan jongere personen. Dit houdt in dat zorgkosten automatisch stijgen wanneer de vergrijzing toeneemt.

Ook gaan de vergrijzing en inflatie de economische groei tegen. Hierdoor kunnen ze te maken krijgen met uitdagingen ten aanzien van kennis en resource verlies, evenals verschuivingen. Tooling die gericht is op het beheersen en relativeren van deze uitdagingen kan hierin ondersteunen, en kennis- en resourceverlies tegengaan. Kennis wordt namelijk geborgd en up-to-date gehouden. Waardoor procesdocumentatie en -informatie gebruiksvriendelijker wordt geoptimaliseerd en de HR-processen efficiënter worden in uitvoering en daarnaast minder tijd vergt. Ook is er meer grip op de HR-processen, worden de processen geborgd va uit HR perspectief maar ook vanuit de employee experience.

 

Gemeenten moeten actie ondernemen om kennis en ervaring te behouden

De stijgende mate van vergrijzing begint steeds meer zijn indruk achter te laten op Nederland. Zo ook binnen de lokale overheden, het werk wordt hier vaak geclassificeerd als kennisintensief, wat leidt tot grotere kans op kennisverlies binnen deze organisaties. Dit leidt tot verschuiving van de prioriteiten van gemeentes, prioriteiten liggen hierdoor meer op randtaken, zoals het aantrekken van personeel, dan kerntaken als het zorgen voor voldoende woonruimte en ontwikkeling van een leefbare gemeente. Omdat de kennis vaak in het hoofd van de werknemer zit, en dit niet wordt geborgd in bijvoorbeeld een managementsysteem. Dit leidt ertoe dat wanneer een werknemer vertrekt, al dan niet vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de kennis ook verloren gaat. Wanneer er geen sluitend HR Management systeem beschikbaar is, betekent het dat veel informatie verloren wordt, wanneer personeel uitstroomt. Daarnaast kan een HR-processysteem ondersteunen in het aantrekken van nieuw personeel om deze gaten op te vullen.

Ook is er een toenemende zorgvraag maar er te weinig mensen in de zorg beschikbaar om de zorgvraag te beantwoorden en de zorgbehoefte voldoende in te vullen, dit in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, zorgt voor een benarde situatie.

De vergrijzing gaat ook gepaard met de toenemende druk van de groeiende groep 65-plussers. Dit resulteert in lagere inkomsten en hogere kosten voor gemeenten. Het grootste deel van de fulltime werkende personen is tussen de 20 en 64 jaar. Gemeenten moeten daarom investeren in tooling om deze uitdagingen aan te pakken en interne processen te verbeteren. Dit zal leiden tot een gerichte aanpak op kerntaken en efficiëntere werkzaamheden, zonder belemmerd te worden door interne uitdagingen als het aannemen van personeel en het overdragen van kennis.

 

Tooling kan ondersteunen in het beheersen en relativeren van deze uitdagingen

Investeren in tooling die gericht is op interne uitdagingen binnen gemeenten, kan hier zorgen voor verbetering en versterking van de interne processen. Hierdoor kunnen gemeenten zich weer focussen op de kerntaken en efficiënter werken, zonder belemmerd te worden door interne uitdagingen.

Maar hoe kunnen we deze uitdaging aanpakken? Eén van de voorwaarden is het behouden en borgen van kennis binnen gemeenten door middel van een efficiënt HR-proceslandschap. Hierdoor kun je als gemeente jouw werk efficiënter aanpakken, meer succes boeken in het aantrekken van personeel en kosten besparen, zodat de gemeente zich kan concentreren op haar kerntaken. 

De samenwerking tussen VertX & Mavim biedt gemeenten de kans om hun HR-processen te verbeteren en beter aan te sluiten bij de veranderende demografie. Door de krachten te bundelen, kunnen ze een complete oplossing bieden voor gemeenten die zich willen aanpassen aan deze uitdaging. VertX zorgt ervoor dat er samen gekeken wordt met de gemeente en gefaseerd wordt gewerkt. De gemeente wordt geholpen en ondersteund, om daarna eigenaar van het proces te zijn, en dit compleet onder de knie te hebben. Mavim en Vertx bieden samen een oplossing voor gemeenten die grip willen krijgen op hun HR-processen.

Door geoptimaliseerde processen en een gebruikersvriendelijke portal krijgen medewerkers snel en efficiënt toegang tot de juiste informatie, waardoor zij hun werkzaamheden beter en sneller kunnen uitvoeren. Bovendien wordt het onboardingsproces van nieuwe medewerkers verbeterd. Met de groeiende vergrijzing binnen gemeenten is het belangrijk om HR-processen effectief en efficiënt te beheren. De samenwerking tussen Mavim en Vertx biedt hierin een belangrijke bijdrage, door een stevige basis te bieden voor HR-medewerkers en hen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Meer lezen over dit onderwerp?
Download dan de gratis factsheet HR Proceslandschap
Of laat je inspireren door de HR aanpak van een toonaangevende energiemaatschappij

 

Door: Flynn Snijders, Business Development Manager bij Mavim
 

TAGS

Copyright © 2024 Mavim B.V.