Overslaan en naar de inhoud gaan

Finance & Mavim

Financiële dienstverleners hebben vandaag de dag niet alleen te maken met ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving, maar zij moeten zich daarnaast buigen over zaken als vermogensbeheer, bedrijfsrisico's en mondiale groei - en dat terwijl ze ook nog eens aan strengere transparantie-eisen moeten voldoen. Daarnaast verwachten klanten de juiste - op maat gesneden - producten op het juiste moment. Nieuwe technologie zorgt voor betere data en analyses én voor meer en betere toegang tot financiële producten voor klanten.

De Europese regelgeving heeft de financiële sector gaandeweg steeds transparanter gemaakt en het vertrouwen bij consumenten en de overheid enigszins hersteld, maar dit is gepaard gegaan met forse implementatiekosten. Dat heeft tot een continu spanningsveld tussen regelgeving en productinnovatie geleid. De financiële sector is daardoor genoodzaakt strategieën te herzien, businessmodellen aan te scherpen en nieuwe doelgroepen aan te boren.

Mavim helpt de financiële sector om grip en structuur te krijgen over digitale transformaties met als doel om end-to-end klantoplossingen te leveren. Mavim creëert inzicht en overzicht in de complexe brei aan informatie, processen, data, wet- en regelgeving, risico's, gekoppeld aan het IT-portfolio van de organisatie. Dit biedt kansen om consistente informatie aan te bieden, inzicht te krijgen in de impact van veranderingen en grip te krijgen op de implementatie complexe wetgevingen als de AVG.

Topics

Strakkere regelgeving

Wettelijke voorschriften en regels maken een onlosmakelijk deel uit van het zakenleven. Denk aan Basel III en Solvency, die binnenkort onder de Wft zullen vallen. Daarnaast passen de meeste (middel)grote financiële instellingen corporate governance toe in de vorm van de wet Tabaksblat of Sarbanes-Oxley (SOx). Verder omarmen steeds meer financiële instellingen IFRS (International Financial Reporting Standard), omdat deze norm een verbetering van de financiële verslaggeving met zich meebrengt. 

Beheersing

Op allerlei manieren proberen financiële dienstverleners alle aspecten van de organisatie te beheersen en tegelijkertijd de lastendruk van de vele voorschriften en regels te verlagen. Ze brengen allerlei soorten operationele risico’s in kaart om ze zo te kunnen minimaliseren. Met het COSO-model bijvoorbeeld, kunnen ze kredietrisico’s, renterisico’s en liquiditeitsrisico’s beheersen. Een ISAE 3402-rapport garandeert bijvoorbeeld transparantie en kwaliteit bij uitbesteding van werkzaamheden. Met Mavim kunnen deze risicoverlagende maatregelen eenvoudig toegepast worden in jouw organisatie.      

Inzicht en overzicht

Met de unieke functionaliteit van Mavim creëer je eenvoudig inzicht en overzicht op het gebied van wetten en regels die voor jou van toepassing zijn. Mavim maakt processen en procedures inzichtelijk en controleerbaar en biedt transparantie in de verantwoordelijkheden en de afgesproken werkwijze. Daar profiteert niet alleen het management, maar ook alle medewerkers, de auditors en controllers, de betrokken accountant en andere in- en externe toezichthouders van uw organisatie van.

Inspiratie

Partners

Zie meer

Copyright © 2021 Mavim B.V.