Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten & het Mavim Platform


Voor Omgevingsdiensten geldt dat zij verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van milieuregels en het verlenen van vergunningen op het gebied van milieu en bouw. Hierbij hebben zij te maken met een complex speelveld van wet- en regelgeving en diverse belanghebbenden, zoals bedrijven, gemeenten en burgers.

Mavim kan Omgevingsdiensten helpen door een geïntegreerd platform te bieden dat hen in staat stelt om effectief en efficiënt toezicht te houden op de naleving van milieuregels en het verlenen van vergunningen. Met de Mavim-software kunnen Omgevingsdiensten hun processen en workflows in kaart brengen, de benodigde informatie en documentatie beheren, en realtime inzicht krijgen in de status van dossiers en vergunningaanvragen. 

Optimalisatie


Het Mavim platform kan Omgevingsdiensten helpen bij het in kaart brengen en optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld bij het stroomlijnen van het vergunningverleningsproces of bij het verbeteren van het toezicht op de naleving van milieuregels. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van process mining om inzicht te krijgen in de bottlenecks en verbetermogelijkheden binnen de bedrijfsprocessen.

Communicatie en samenwerking


Ook kan het platform helpen bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking met diverse belanghebbenden, bijvoorbeeld door het inzetten van een interactief portal waarop bedrijven en burgers inzicht krijgen in de status van hun vergunningsaanvraag en eventuele bezwaarprocedures.

Wet- en regelgeving


Daarnaast kan het Mavim platform helpen bij het bewaken van de naleving van wet- en regelgeving en het monitoren van de risico's op het gebied van milieu en bouw. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van compliance dashboards waarop de status van de naleving van diverse wet- en regelgeving inzichtelijk wordt gemaakt.

Omgevingswet


Het Mavim platform kan helpen bij de implementatie van de Omgevingswet en het in kaart brengen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen die door de Omgevingswet worden geraakt, bijvoorbeeld bij vergunningverlening en toezicht. Hierbij kan het platform ook helpen bij het stroomlijnen van de communicatie en samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en partijen, zoals gemeenten, provincies en burgers.

WEBINAR IS JOUW OMGEVINGSDIENST KLAAR VOOR PROCESGERICHT WERKEN?


De invoering van de Omgevingswet heeft nogal wat voeten in de aarde en roept zowel bij Omgevingsdiensten als gemeenten veel vragen op. Ben ik als Omgevingsdienst of gemeente klaar voor de nieuwe Omgevingswet? Heeft mijn organisatie de processen op orde om bijvoorbeeld voorbereid te zijn op de implementatie van een nieuw systeem voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH-systeem)? Is er binnen mijn organisatie voldoende kennis aanwezig om processen blijvend te kunnen borgen en te beheren voor de toekomst? Is strategie doorgevoerd naar de projecten en wordt er gemeten op de juiste KPI’s?

Bekijk hier het webinar

Inspiratie

Ruim 1.000 organisaties wereldwijd gingen je voor

Iedere dag werken meer dan 1 miljoen eindgebruikers met Mavim

Copyright © 2024 Mavim B.V.