Overslaan en naar de inhoud gaan
Careers      Events      Blogs            

GRC

Digitale veerkracht in de financiële sector: een diepgaande blik op de implementatie van DORA
Inhoud In de razendsnel veranderende wereld van financiële dienstverlening zijn digitale bedreigingen zoals ransomware, DDoS-aanvallen en online fraude helaas geen zeldzaamheid meer. Het is nu duidelijk dat onze afhankelijkheid van digitale systemen en processen een kritiek aandachtspunt is geworden. Om deze dreigingen het hoofd te bieden, hebben financiële organisaties overal ter wereld zich ingespannen voor cybersecuritymaatregelen. Maar tot voor kort voldeed het voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) meestal. In de praktijk bleken deze maatregelen echter vaak ontoereikend voor het snel veranderende dreigingslandschap waarin financiële organisaties zich bevinden. Om de digitale weerbaarheid van de financiële sector te vergroten en de risico's van cyberaanvallen te beperken, heeft de Europese Commissie de Digital Operational Resilience Act (DORA) geïntroduceerd. De vereisten van DORA gaan doorgaans verder dan wat het huidige cybersecuritybeleid biedt. Het hebben van een firewall, een antivirusprogramma en een standaard back-upbeleid is niet langer voldoende om de uitdagingen van het digitale tijdperk aan te kunnen. DORA legt de lat hoger voor de controle van cyberaanvallen en benadrukt het belang van risicobeheer, testen en audits, ketenpartners, meldingsplicht bij cyberincidenten en informatie-uitwisseling. Hier is een diepere duik in de vijf pijlers van DORA:   Risicomanagement: Deze pilaar vraagt om een grondige analyse van de huidige tekortkomingen, het dreigingslandschap en de cyberrisico's. Het gaat verder dan het identificeren van zwakke punten; het vereist het opstellen van beleid en procedures. Een nulmeting, gap-analyse en risicoanalyse zijn essentieel. Een plan voor het omgaan met een cyberaanval moet gereed zijn. Bovendien moeten alle belanghebbenden en hun verantwoordelijkheden duidelijk worden vastgelegd.   Testen en Audits: Regelmatige weerbaarheidstesten zijn van essentieel belang en moeten minstens jaarlijks worden uitgevoerd door een onafhankelijk intern of extern team. Bij belangrijke veranderingen zijn extra tests vereist. De resultaten van deze tests en audits vormen de basis voor het herzien van het securitybeleid.   Ketenpartners: Deze pilaar richt zich op het verminderen van kwetsbaarheid door cyberaanvallen op de digitale infrastructuur van ketenpartners. Organisaties moeten contractuele afspraken met ketenpartners melden bij de AFM. De organisatie blijft echter zelf verantwoordelijk voor de digitale veiligheid van de data en moet de beveiligingsmaatregelen van ketenpartners meenemen in audits en andere controles. Meldplicht: Hier draait alles om het melden van cyberincidenten bij de AFM, van de eerste kennisgeving tot het eindverslag. Dit draagt bij aan een snellere en effectievere reactie op cyberdreigingen in de financiële sector, evenals inzicht in kwetsbaarheden en trends.   Informatie-uitwisseling: De laatste pilaar biedt richtlijnen voor veilige en gestroomlijnde informatie-uitwisseling tussen organisaties. Dit omvat informatie over cyberdreigingen, effectieve beveiligingsmaatregelen en andere tips om de digitale weerbaarheid te vergroten. Hoewel dit als richtlijnen wordt gepresenteerd, is het geen verplichting. Nu rijst de vraag: hoe kunnen financiële organisaties zich voorbereiden op de uitdagingen van DORA en tegelijkertijd hun digitale weerbaarheid vergroten? Hier komt Mavim in beeld. Mavim, als toonaangevende leverancier van digitale transformatie-oplossingen, biedt een krachtig platform dat organisaties helpt om aan de eisen van DORA te voldoen en tegelijkertijd hun digitale weerbaarheid te versterken. Hier zijn enkele manieren waarop Mavim waarde toevoegt: Overzicht en inzicht: Mavim biedt een holistisch overzicht van uw organisatie, inclusief processen, systemen en risico's. Mavim stelt gebruikers in staat om bedrijfsprocessen grafisch te modelleren. Dit helpt bij het begrijpen en visualiseren van de processen binnen een organisatie.   Risicobeheer: Het platform ondersteunt het volledige proces van risicoanalyse, beleidsvorming en incidentrespons. Het helpt u bij het identificeren van kwetsbaarheden en het ontwikkelen van een plan om cyberaanvallen het hoofd te bieden. Samenwerking: Mavim vergemakkelijkt de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden binnen uw organisatie, wat essentieel is voor het succesvol implementeren van DORA. Rapportage en Documentatie: Het platform biedt uitgebreide mogelijkheden voor rapportage en documentatie, wat nodig is om te voldoen aan de vereisten van DORA en om te kunnen reageren op verzoeken van de AFM. Kortom, Mavim biedt het platform met functionaliteiten die financiële organisaties nodig hebben om zich voor te bereiden op DORA en tegelijkertijd hun digitale weerbaarheid te vergroten. Het platform helpt bij het in kaart brengen van processen, het identificeren van risico's, het testen van weerbaarheid en het documenteren van alle benodigde informatie voor naleving.   Meer weten over hoe Mavim kan helpen bij het voldoen aan de eisen van de DORA? Vraag hier een online demo aan. Lees ook onze vorige blogposts over de Digital Operational Resilience Act (DORA): Waarom de Digital Operational Resilience Act (DORA) de financiële sector transformeert - deel 1 DORA in actie: de financiële sector en de uitdagingen van digitale veerkracht - deel 2 De weg naar digitale weerbaarheid: hoe het Mavim Platform ‘financiële dienstverleners’ helpt met het voldoen aan de DORA - deel 3
Uitdagingen in de kansspelmarkt: Een blik op heden en toekomst
Inhoud De dynamiek van de kansspelmarkt heeft de laatste jaren een constante stroom van verandering en aanpassing gekend. Echter, de afgelopen jaren hebben we een ongekende versnelling van verschuivingen en uitdagingen gezien die de industrie op haar grondvesten hebben doen schudden. Vanuit het perspectief van de bedrijven in deze branche zijn er hordes genomen, maar er blijven ook nieuwe uitdagingen opdoemen die aandacht en voorbereiding vergen. De aankondiging van het verbod op ongerichte gokreclames en sponsoring, welke inging in juli 2023, markeerde een significante omwenteling. Het jaar 2023 bracht een nieuwe realiteit voor kansspelaanbieders, waarin het beperken van reclames voor risicovolle online kansspelen en het geleidelijk uitfaseren van sponsormogelijkheden centraal staan. Dit heeft de manier waarop bedrijven hun merk en aanbod presenteren ingrijpend veranderd. Hoewel deze maatregelen gericht zijn op het beschermen van kwetsbare groepen, hebben ze bedrijven ertoe gedwongen hun marketingstrategieën opnieuw te evalueren en creatieve manieren te vinden om zich te onderscheiden binnen de nieuwe grenzen.   Legaal De legalisatie van online kansspelen bracht nieuwe kansen met zich mee, maar bracht ook nieuwe verantwoordelijkheden voor bedrijven in de branche. Het vinden van de juiste balans tussen het aantrekkelijk maken van legale aanbiedingen en het voorkomen van ongezond speelgedrag is een continue uitdaging geworden. Hoewel deze balans cruciaal is voor het succes van bedrijven, blijft het een uitdaging om innovatieve manieren te vinden om spelers te betrekken zonder hen aan te hoge risico's bloot te stellen. Naast de huidige uitdagingen is het belangrijk om te anticiperen op wat nog kan komen. Een van de urgente kwesties is het verkrijgen van nauwkeurige identificatiegegevens van spelers. Het ontbreken van een wettelijke basis voor toegang tot deze gegevens bemoeilijkt effectief toezicht en handhaving. Dit kan bedrijven blootstellen aan risico's en het vermogen van toezichthouders om illegale activiteiten tegen te gaan beperken.   Verslaving Het CRUKS, bedoeld om kansspelverslaving tegen te gaan, heeft niet het gewenste effect gehad vanwege het lage aantal onvrijwillig ingeschreven personen. Bedrijven in de branche moeten samenwerken met toezichthouders om dit instrument effectiever te maken en te voldoen aan de behoeften van degenen die risico lopen. Offline kansspelen blijven ook een focuspunt, aangezien veranderende omstandigheden en technologische ontwikkelingen de behoefte aan een modernere aanpak aantonen. Herstructurering van de huidige regelgeving is aannemelijk om effectief toezicht te kunnen houden en tegelijkertijd beleidsveranderingen te weerspiegelen. Als we vooruitkijken, zien we een complex landschap van uitdagingen en kansen voor bedrijven in de kansspelmarkt. Het is cruciaal dat bedrijven proactief samenwerken met toezichthouders en beleidsmakers om een veilige, eerlijke en verantwoordelijke omgeving te creëren. De evolutie van de industrie zal doorgaan en bedrijven moeten zich aanpassen, innoveren en blijven leren om succesvol te blijven opereren. In deze tijd van verandering kunnen bedrijven in de kansspelmarkt een positieve impact hebben door samen te werken aan duurzame groei en het bevorderen van verantwoord spelen. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we een omgeving creëren waarin de belangen van alle belanghebbenden worden gerespecteerd en beschermd. Benieuwd naar wat Mavim voor jouw organisatie kan betekenen bij het voldoen aan de Wet op de Kansspelen? Lees er hier meer over! Door: Ramon Bruijnesteijn, Business Development Representative bij Mavim
Compliance by Design: Hoe Mavim pensioenuitvoerders helpt bij het navigeren door complexe regelgeving
Inhoud Compliance by design is een cruciaal concept voor pensioenuitvoerders, die opereren binnen een complex en voortdurend veranderend regelgevingslandschap zoals in Nederland. Het voldoen aan strenge wet- en regelgeving is een topprioriteit geworden, maar het kan een enorme uitdaging zijn om alle vereisten te begrijpen, bij te houden en effectief te implementeren. In deze blog gaan we dieper in op de uitdagingen waar pensioenuitvoerders mee te maken hebben op het gebied van compliance by design en hoe Mavim hen kan helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het naleven van wet- en regelgeving is een complexe taak voor pensioenuitvoerders. Hieronder staan enkele belangrijke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd:   Complex regelgevingslandschap Het regelgevingslandschap is voortdurend in beweging en bestaat uit diverse nationale en internationale voorschriften. Denk hierbij aan de Pensioenwet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Anti-Money Laundering (AML) voorschriften. Het begrijpen en bijhouden van deze regelgeving is een constante uitdaging.   Data privacy en gegevensbescherming Pensioenuitvoerders moeten zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van pensioendeelnemers. Het waarborgen van de privacy van deze gegevens en het implementeren van passende gegevensbeschermingsmaatregelen is een uitdaging, vooral gezien de toenemende dreiging van gegevensinbreuken en cyberaanvallen.   Technologische infrastructuur en systemen Het effectief implementeren van compliance by design vereist aangepaste technologische infrastructuur en systemen. Dit omvat het upgraden van bestaande systemen en het integreren van nieuwe technologieën om geautomatiseerde controles, audit trails en een snelle reactie op veranderingen in de regelgeving mogelijk te maken.   Beheer van operationele risico's Het identificeren, beoordelen en beheersen van operationele risico's is van cruciaal belang voor pensioenuitvoerders. Het implementeren van een robuust risicomanagementkader, het waarborgen van effectieve interne controles en het creëren van een cultuur van compliance zijn essentieel, maar vormen ook uitdagingen.   Minder verspilling en betere samenwerking Compliance by design betekent dat bij de inrichting van jouw processen al rekening houdt met de vereisten in verband met wet- en regelgeving in plaats dat je achteraf zorgt dat je aan de eisen voldoet. Door dit op voorhand te doen vergroten financiële instellingen de kans dat ze zich afstemmen op wereldwijde en lokale regels, verminderen ze foutenpercentages en verhogen ze de efficiëntie door een vermindering van de eenheidskosten en verwerkingstijd.   Download de factsheet Compliance by Design Hoe kan Mavim pensioenuitvoerders helpen met compliance by design? De Mavim Portal kan omgaan met de complexiteit van compliance by design en biedt oplossingen om pensioenuitvoerders te ondersteunen bij het navigeren door deze uitdagingen. Hier zijn enkele manieren waarop Mavim kan helpen: Reguleringsbeheer Met de Mavim Portal kunnen pensioenuitvoerders wet- en regelgeving beheren. Het stelt hen in staat om relevante regelgeving te identificeren, te volgen en bij te houden. Zo ontstaat er een centrale kennisbank van regelgeving, wat essentieel is voor het waarborgen van naleving.   Procesmodellering en -optimalisatie Mavim biedt functionaliteit voor het modelleren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Pensioenuitvoerders kunnen met behulp van visuele modellen inzicht krijgen in hun processen en de mogelijke compliance-risico's identificeren. Ze kunnen de processen vervolgens aanpassen en verbeteren om te voldoen aan de regelgeving.   Risicobeheer Daarnaast ondersteunt de Mavim Portal pensioenuitvoerders bij het beheren van operationele risico's. Door risico's vast te leggen en bijbehorende controles te definiëren, kunnen pensioenuitvoerders proactief risicogebieden aanpakken en maatregelen nemen om de naleving te verbeteren.   Privacy- en gegevensbescherming Mavim helpt pensioenuitvoerders bij het waarborgen van gegevensprivacy en -bescherming. De software biedt mogelijkheden om persoonlijke gegevens in kaart te brengen, verwerkingsdoeleinden te documenteren en privacy-impactbeoordelingen uit te voeren.   Rapportage en compliance-monitoring Met Mavim kunnen pensioenuitvoerders rapporten genereren en KPI's bijhouden die nodig zijn voor compliance-rapportage aan belanghebbenden, waaronder toezichthouders. Dit stelt hen in staat om de naleving van wet- en regelgeving effectief te bewaken en te rapporteren. Compliance by design vormt een aanzienlijke uitdaging voor pensioenuitvoerders in Nederland. Het Mavim Platform kan pensioenuitvoerders helpen deze uitdagingen aan te gaan en biedt oplossingen die pensioenuitvoerders helpen om effectief om te gaan met complexe regelgeving. Door reguleringsbeheer, procesoptimalisatie, risicobeheer, privacybescherming en rapportagefunctionaliteiten aan te bieden, stelt Mavim pensioenuitvoerders in staat om compliance by design te realiseren. Als laatste kunnen pensioenuitvoerders met Mavim het hoofd bieden aan de uitdagingen van compliance by design en hun activiteiten in lijn brengen met de steeds veranderende regelgeving. Benieuwd naar wat Compliance by Design voor jouw organisatie kan betekenen? Lees er hier meer over.  
Informatiebeveiliging in het Onderwijs: hoe Hogeschool Leiden de weg naar CMM-niveau 3 is ingeslagen
Inhoud In een tijd waarin dagelijks nieuwsberichten verschijnen over hacking en andere vormen van cybercrime, worden ook onderwijsinstellingen geconfronteerd met de dreiging van digitale criminaliteit. De recente aanvallen op ROC Mondriaan en de Universiteit Maastricht hebben de noodzaak van beveiligingsmaatregelen binnen het onderwijs bevestigd. Maar hoe kunnen onderwijsinstellingen zich wapenen tegen deze vormen van criminaliteit en tegelijkertijd de persoonsgegevens van studenten en docenten beschermen? In dit kader en met het oog op de doelstelling van de onderwijssector om in 2024 CMM-niveau 3 (Capability Maturity Model) te behalen, spraken wij met Paula Duijnhoven, Information Security Officer, en Miriam Shaffer, Adviseur Procesmanagement bij Hogeschool Leiden en met Greet Volders, Managing Consultant van Voquals. Paula benadrukt dat Hogeschool Leiden continu werkt aan het verbeteren van het beveiligingsniveau om gegevens effectiever te beschermen. Ze merkt op dat de incidenten bij andere instellingen, inclusief die in de onderwijssector, hebben bijgedragen aan het bewustzijn rondom dit onderwerp en het verkrijgen van steun en budget voor beveiligingsmaatregelen. Deze bewustwording speelt hierbij een cruciale rol, aangezien phishing en hacking steeds concreter worden, met bijvoorbeeld stemgekloonde telefoontjes en deep fake-beelden. Een kritische blik en gezond wantrouwen ten opzichte van digitale communicatie zijn essentieel geworden. In de strijd tegen cybercriminelen hadden we een efficiënte aanpak nodig om ons management systeem te ontwikkelen. Dit hebben we kunnen realiseren met het Multi Compliance Framework van Voquals, en door goede samenwerking binnen SURF, de ICT-organisatie van het onderwijs.  Daar hebben we regelmatig overleg tussen CISO's (Chief Information Security Officers) van verschillende onderwijsinstellingen, delen we kennis en werken we samen om de uitdagingen aan te pakken en van elkaar te leren.  Om CMM-niveau 3 te bereiken, is een gedetailleerde vastlegging van alle processen vereist, met bijhorende controles. Miriam Shaffer is twee jaar geleden begonnen met het in kaart brengen van deze processen bij Hogeschool Leiden en geeft aan dat het Multi Compliance Framework van Voquals, met uitgewerkte (IT) processen en gekoppelde controles hierbij enorm hebben geholpen, evenals het gebruik van het Mavim Platform.      Wil je meer weten over de aanpak van Hogeschool Leiden om hun informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen? Lees dan hier het volledige interview. Eenvoudige audits door voorgedefinieerde controles Informatiestromen en persoonsgegevens zijn binnen de meeste organisaties niet weg te denken. Om te voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt of verloren gaat moet alle data die binnen een organisatie gebruikt wordt, op een goede manier beschikbaar en beveiligd zijn. Om hierop grip te krijgen heeft Mavim-partner Voquals het Multi Compliance Framework ontwikkeld.      Download de factsheet Multi Compliance Framework
De weg naar digitale weerbaarheid: hoe het Mavim Platform ‘financiële dienstverleners’ helpt met het voldoen aan de DORA - deel 3
Inhoud De financiële sector ondergaat een transformatie van ongekende omvang, gedreven door digitale ontwikkelingen en de noodzaak om veerkrachtig te zijn in een steeds veranderend landschap. Als financiële dienstverlener is het cruciaal om te voldoen aan de eisen van de Digital Operational Resilience Act (DORA), die de digitale weerbaarheid van de sector versterkt. In deze blog gaan we dieper in hoe het Mavim Platform waardevol kan zijn voor financiële dienstverleners die de uitdagingen die de DORA met zich meebrengt, willen aanpakken.    Het Mavim Platform: een kompas voor digitale weerbaarheid Het Mavim Platform is een oplossing die financiële dienstverleners helpt bij het navigeren door de complexiteit van de DORA. Het Mavim Platform beschikt over diepgaande analysemogelijkheden en het platform fungeert daarnaast als een kompas, waarmee organisaties een holistisch beeld krijgen van hun digitale landschap en de benodigde stappen kunnen zetten om compliant te worden.   Een robuust inzicht in IT-infrastructuur Eén van de belangrijkste vereisten van de DORA is het waarborgen van operationele veerkracht op het gebied van IT. Het Mavim Platform biedt financiële dienstverleners een gedetailleerd inzicht in hun IT-infrastructuur, inclusief processen, applicaties en systemen. Met behulp van een visuele weergave door middel van onder andere Power BI kan het Mavim Platform de afhankelijkheden en risico’s identificeren, wat essentieel is voor het ontwikkelen van een sterke- en veerkrachtige IT-omgeving.   Proactieve risicobeheersing en compliance Daarnaast legt de DORA de nadruk op risicobeheersing en compliance. Het Mavim Platform biedt financiële dienstverleners de mogelijkheid om risico’s proactief te identificeren, te evalueren en te beheersen. Met geavanceerde, maar gebruiksvriendelijke analysemogelijkheden kan het Mavim Platform mogelijke kwetsbaarheden ontdekken en passende maatregelen nemen om compliant te blijven. Het platform ondersteunt ook de documentatie en het beheer van interne controles, waardoor financiële dienstverleners een gedegen basis hebben voor hun audit- en rapportageprocessen.   Een cultuur van verandering en samenwerking De implementatie van de DORA vereist niet alleen technologische veranderingen, maar ook een cultuur van verandering en samenwerking binnen de organisatie. Het Mavim Platform biedt financiële dienstverleners de mogelijkheid om processen, verantwoordelijkheden en communicatielijnen duidelijk in kaart te brengen. Dit bevordert een betere samenwerking tussen teams en stelt hen in staat om gezamenlijk te werken aan het realiseren van de digitale weerbaarheid.   Effectief en efficiënt bedrijfsprocessen monitoren èn voldoen aan wet- en regelgeving Het Management Control Framework in Mavim helpt om alle denkbare en ook eigen modellen in één systeem (en dus één repository) onder te brengen. Door de verbinding te leggen tussen verschillende functiegebieden, interne sturing en externe verantwoording, krijg je als organisatie een digitale werkelijkheid van hoe je bent georganiseerd en dat helpt organisaties om veranderingen, verbeteringen steeds beter en efficiënter te sturen. Download de factsheet Management Control Framework Een weg vooruit met Mavim Het Mavim Platform biedt financiële dienstverleners niet alleen een duidelijk beeld van hun huidige situatie, maar ook een gestructureerde aanpak om vooruitgang te boeken. Het platform ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van actieplannen, waardoor organisaties op een beheerste wijze continu kunnen verbeteren en naar een hoger niveau van digitale weerbaarheid. Door het vastleggen van doelstellingen, het definiëren van mijlpalen en het monitoren van de voortgang, kunnen financiële dienstverleners hun reis naar DORA-compliance nauwkeurig volgen. Bovendien maakt het Mavim Platform gebruik van geavanceerde technologieën zoals Process Mining (hier hyperlink toevoegen) om waardevolle inzichten te genereren. Het platform analyseert grote hoeveelheden data en identificeert trends, patronen, afwijkingen ten opzichte van de beschreven processen en potentiële risico's die anders mogelijk over het hoofd zouden worden gezien. Dit stelt financiële dienstverleners in staat om proactief te handelen en preventieve maatregelen te nemen om problemen te voorkomen voordat ze zich voordoen. Een bijkomend voordeel van het Mavim Platform is de mogelijkheid om informatie en kennis te delen binnen de organisatie. Het platform fungeert als een centrale kennisbank waarin alle relevante documentatie, richtlijnen en best practices kunnen worden opgeslagen en gedeeld. Dit bevordert een cultuur van leren en kennisuitwisseling, waardoor financiële dienstverleners kunnen profiteren van elkaars expertise en ervaring.   Wat kan men hieruit concluderen? De weg naar digitale weerbaarheid is complex en uitdagend, vooral voor financiële dienstverleners die moeten voldoen aan de eisen van DORA. Het Mavim Platform biedt een kompas dat hen door deze uitdagende reis leidt. Met gedetailleerd inzicht in hun IT-infrastructuur, proactieve risicobeheersing, een cultuur van verandering en samenwerking, en een gestructureerde aanpak, kunnen financiële dienstverleners stappen zetten om compliant te worden en een hoger niveau van digitale weerbaarheid te bereiken. Het Mavim Platform fungeert als een waardevol hulpmiddel dat financiële dienstverleners in staat stelt complexe concepten en vereisten van DORA te begrijpen en te vertalen naar concrete acties. Met zijn eenvoudige en gestructureerde benadering helpt het platform organisaties om de weg voorwaarts te vinden en de uitdagingen van de digitale wereld aan te gaan. Meer weten over hoe Mavim kan helpen bij het voldoen aan de eisen van de DORA? Vraag hier een online demo aan. Lees ook onze vorige blogposts over de Digital Operational Resilience Act (DORA): Waarom de Digital Operational Resilience Act (DORA) de financiële sector transformeert - deel 1 DORA in actie: de financiële sector en de uitdagingen van digitale veerkracht - deel 2
5 belangrijkste business transformaties bij gemeenten
Inhoud Er zijn verschillende business transformaties waar gemeenten mee te maken kunnen hebben, afhankelijk van hun specifieke situatie en behoeften. Hier zijn echter vijf veelvoorkomende transformaties die momenteel relevant zijn voor gemeenten: Digitale transformatie: Gemeenten moeten hun dienstverlening steeds meer digitaliseren om aan de verwachtingen van burgers en bedrijven te voldoen. Dit omvat onder andere de ontwikkeling van digitale portals voor dienstverlening, e-formulieren en online aanvraagprocedures.   Duurzame transformatie: Gemeenten willen vaak duurzamer worden en een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat gemeenten investeren in duurzame energieprojecten, zoals zonnepanelen of windmolens.   Procesverbetering: Gemeenten kunnen profiteren van procesverbetering om hun dienstverlening te verbeteren, de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Dit omvat onder andere het stroomlijnen van werkprocessen, het verminderen van bureaucratie en het automatiseren van repetitieve taken.   Samenwerkingsverbanden: Gemeenten werken steeds vaker samen met andere gemeenten en organisaties om efficiënter te werken en kosten te besparen. Dit omvat onder andere samenwerkingsverbanden op het gebied van inkoop, gezamenlijke dienstverlening en regionale samenwerking.   Veranderende rol van de gemeente: De rol van gemeenten verandert, waarbij er meer nadruk ligt op het faciliteren van maatschappelijke initiatieven en het betrekken van burgers bij de gemeentelijke besluitvorming. Dit omvat onder andere het faciliteren van burgerparticipatie, het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en het ontwikkelen van co-creatie projecten met burgers en bedrijven   Lees meer over de uitdagingen binnen Nederlandse gemeenten
DORA in actie: de financiële sector en de uitdagingen van digitale veerkracht - deel 2
Inhoud Het is een tijd van ongekende verandering en aanpassing in de financiële sector. In het middelpunt van deze transformatie staat de Digital Operational Resilience Act (DORA), een regelgevende maatregel die bedoeld is om de digitale weerbaarheid van de financiële sector te versterken. Maar hoe pakken financiële dienstverleners de implementatie van DORA dit jaar aan? Welke impact heeft het op hen en tegen welke uitdagingen lopen ze aan?   IT onder de loep De implementatie van DORA heeft een aanzienlijke impact op de bedrijfsvoering van financiële dienstverleners. De eis om een hogere graad van digitale weerbaarheid te realiseren betekent voor veel organisaties een herziening van hun bestaande processen en systemen. De voornaamste uitdaging hierbij is het verzekeren dat hun operationele veerkracht op het gebied van IT overeenstemt met de normen die door DORA zijn vastgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat veel organisaties hun bestaande IT-infrastructuur opnieuw onder de loep nemen, met als doel de ontwikkeling van robuustere en meer veerkrachtige systemen. Daarnaast zijn er uitdagingen op het vlak van bedrijfsvoering. De implementatie van DORA vereist een aanzienlijke investering in termen van tijd, inspanning en middelen. Daarbij komt de noodzaak om een cultuur van continue verbetering en aanpassingsvermogen te bevorderen, wat een uitdaging kan zijn voor organisaties die gewend zijn aan meer traditionele werkwijzen.   Hoe stroomlijn je de overgang? Desondanks zijn financiële dienstverleners vastbesloten om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Ze doen dit door proactief te investeren in technologie en door een cultuur van verandering en aanpassingsvermogen te bevorderen. Bovendien maken ze gebruik van externe consultants en experts om hen te helpen bij de implementatie van DORA, wat helpt om de last van deze verandering te verlichten en te zorgen voor een meer gestroomlijnde overgang.   Effectief en efficiënt bedrijfsprocessen monitoren èn voldoen aan wet- en regelgeving Het Management Control Framework in Mavim helpt om alle denkbare en ook eigen modellen in één systeem (en dus één repository) onder te brengen. Door de verbinding te leggen tussen verschillende functiegebieden, interne sturing en externe verantwoording, krijg je als organisatie een digitale werkelijkheid van hoe je bent georganiseerd en dat helpt organisaties om veranderingen, verbeteringen steeds beter en efficiënter te sturen. Download de factsheet Management Control Framework Het belang van digitale weerbaarheid kan niet worden onderschat in de huidige digitale wereld. De financiële sector speelt hierin een cruciale rol en met de implementatie van DORA zetten financiële dienstverleners belangrijke stappen om deze veerkracht te versterken. Ondanks de uitdagingen die de implementatie van DORA met zich meebrengt, zijn financiële dienstverleners vastbesloten om deze uitdagingen te overwinnen en een hogere graad van digitale weerbaarheid te realiseren.   Implementatie DORA bepaald geen sinecure Men kan concluderen dat de implementatie van DORA geen gemakkelijke taak is. Het vereist aanzienlijke inspanning en aanpassing van zowel IT-systemen als bedrijfsprocessen. Echter, gezien het belang van digitale weerbaarheid in de huidige wereld, is het een noodzakelijke stap voor financiële dienstverleners. Hoewel er aanzienlijke uitdagingen zijn, toont de vastberadenheid van deze organisaties om te investeren in technologie en een cultuur van verandering te bevorderen, hun toewijding aan het bereiken van digitale weerbaarheid. Met de implementatie van DORA zijn financiële dienstverleners op de goede weg naar een toekomst waarin ze veerkrachtig en veerkrachtig kunnen reageren op het steeds veranderende digitale landschap. De DORA is een mijlpaal in de evolutie van de financiële sector en hoewel de weg naar implementatie misschien hobbelig is, is het een reis die de moeite waard is. De toekomst van de financiële sector hangt af van het vermogen om te evolueren en zich aan te passen aan de digitale wereld, en DORA is een cruciaal onderdeel van deze evolutie. Het is zeker een uitdaging, maar ook een kans voor financiële dienstverleners om de lat hoger te leggen en een nieuwe standaard van uitmuntendheid te definiëren in het digitale tijdperk.   Lees ook onze andere blogposts over de Digital Operational Resilience Act (DORA): Waarom de Digital Operational Resilience Act (DORA) de financiële sector transformeert - deel 1 De weg naar digitale weerbaarheid: hoe het Mavim Platform ‘financiële dienstverleners’ helpt met het voldoen aan de DORA - deel 3
Waarom de Digital Operational Resilience Act (DORA) de financiële sector transformeert - deel 1
Inhoud De financiële sector staat bekend om zijn voortdurende evolutie en aanpassingsvermogen aan de steeds digitaler wordende wereld. Met de opkomst van nieuwe technologieën en digitale diensten is het echter cruciaal geworden om de operationele veerkracht van financiële instellingen te waarborgen. Hier komt de Digital Operational Resilience Act (DORA) om de hoek kijken. De DORA, voorgesteld als onderdeel van het Digital Finance Package van de Europese Commissie, streeft ernaar de digitale operationele veerkracht van financiële dienstverleners te versterken en te beschermen tegen onvoorziene verstoringen. In deze blog zullen we de essentie van de DORA verkennen en begrijpen waarom het de financiële sector transformeert. De DORA is een nieuwe norm die een belangrijke verschuiving in het regelgevingslandschap van de financiële sector markeert. Het introduceert nieuwe vereisten voor financiële instellingen om hun operationele veerkracht te waarborgen en risico's effectief te beheren. Het doel is simpel maar cruciaal: zorgen dat digitale diensten blijven functioneren, zelfs bij ernstige operationele verstoringen zoals cyberaanvallen, technische storingen of natuurrampen.   Proactief zwaktes signaleren Daarnaast legt de DORA de nadruk op een proactieve benadering van risicobeoordeling en -beheer. Financiële dienstverleners moeten robuuste mechanismen implementeren om potentiële risico's te identificeren, te beoordelen en te beheersen. Dit omvat het regelmatig testen van systemen en het ontwikkelen van noodplannen om snel te kunnen reageren op verstoringen. Door deze aanpak kunnen instellingen potentiële zwakke punten in hun bedrijfsvoering identificeren en versterken, waardoor ze veerkrachtiger worden in het zicht van onvoorziene gebeurtenissen.   Uitbesteding Een ander belangrijk aspect van de DORA is de regelgeving rond de uitbesteding van essentiële functies aan derde partijen. Financiële instellingen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het waarborgen van de operationele veerkracht, zelfs wanneer ze bepaalde taken uitbesteden. Dit betekent dat zij zorgvuldig moeten selecteren welke partners zij inschakelen en ervoor moeten zorgen dat deze partners voldoen aan de vereisten van de DORA. Door nauwlettend toezicht te houden op uitbestede activiteiten kunnen financiële dienstverleners de risico's beheersen en de veerkracht van hun bedrijfsmodel behouden.   Effectief en efficiënt bedrijfsprocessen monitoren èn voldoen aan wet- en regelgeving Het Management Control Framework in Mavim helpt om alle denkbare en ook eigen modellen in één systeem (en dus één repository) onder te brengen. Door de verbinding te leggen tussen verschillende functiegebieden, interne sturing en externe verantwoording, krijg je als organisatie een digitale werkelijkheid van hoe je bent georganiseerd en dat helpt organisaties om veranderingen, verbeteringen steeds beter en efficiënter te sturen. Download de factsheet Management Control Framework Sharing is caring Verder benadrukt de DORA ook het belang van samenwerking tussen financiële dienstverleners en toezichthouders. Het delen van informatie en open communicatielijnen tussen de twee partijen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de vereisten van DORA worden nageleefd. Toezichthouders spelen een actieve rol bij het beoordelen van de operationele veerkracht van financiële instellingen en kunnen passende maatregelen nemen in geval van non-compliance. Door nauw samen te werken met toezichthouders kunnen financiële dienstverleners ervoor zorgen dat ze op de hoogte blijven van de nieuwste richtlijnen en beste praktijken, waardoor ze hun operationele veerkracht kunnen verbeteren.   Uitdagingen & kansen Als laatste, heeft de DORA een bredere impact op de financiële sector. Het dwingt financiële instellingen eigenlijk om hun operationele veerkracht serieus te nemen en te investeren in robuuste systemen en processen. Hoewel dit initieel uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook kansen. Financiële instellingen die proactief investeren in hun operationele veerkracht kunnen zich namelijk onderscheiden van hun concurrenten en het vertrouwen van klanten en investeerders winnen. Bovendien kan de naleving van de DORA helpen bij het verbeteren van de algehele cyberbeveiliging en het minimaliseren van het risico op operationele verstoringen.   Kortom… Hier kunnen we uit concluderen dat met de toenemende afhankelijkheid van digitale diensten in de financiële sector, het waarborgen van de operationele veerkracht een topprioriteit is geworden. De DORA streeft ernaar dit doel te bereiken door middel van nieuwe regelgeving en vereisten voor financiële instellingen. Hoewel dit uitdagingen voor de financiële dienstverleners met zich meebrengt, biedt het ook een kans om de veerkracht en stabiliteit van de sector te versterken. Door te investeren in risicobeoordeling, het beheer van operationele risico's en nauwe samenwerking met toezichthouders kunnen financiële dienstverleners hun operationele veerkracht vergroten en het vertrouwen van klanten behouden.    Lees ook onze volgende blogposts over de Digital Operational Resilience Act (DORA): DORA in actie: de financiële sector en de uitdagingen van digitale veerkracht - deel 2 De weg naar digitale weerbaarheid: hoe het Mavim Platform ‘financiële dienstverleners’ helpt met het voldoen aan de DORA - deel 3
Waarom zou je een platform verkiezen boven een point solution?
Inhoud In vervolg op onze eerste aflevering van Studio GRC en naar aanleiding van de Deep Dive sessie over het Management Control Framework hebben we onze partner Eric van Mierlo van Cruxer geïnterviewd. De ‘hamvraag’ die wij hem gesteld hebben is waarom – en misschien nog wel belangrijker: wanneer – je als organisatie een platform zou moeten verkiezen boven een point solution.   Voordat je deze vraag gaat beantwoorden, is het misschien handig om voor de lezer duidelijk te hebben wat precies het verschil is tussen een platform en een point solution. Kun je aangeven wat naar jouw idee de verschillen zijn tussen deze twee oplossingen? “Als ik kijk naar wat ik versta onder een point solution, dan kijk ik allereerst naar de verschillende functiegebieden binnen een bedrijf. Zo heeft bijvoorbeeld de functie riskmanagement de beschikking over een systeem voor het maken van (risico)rapportages. Een point solution is eigenlijk een specifieke oplossing voor een specifieke functie. In sommige gevallen maken meerdere afdelingen gebruik van dezelfde oplossing, maar in essentie gaat het dan nog steeds over een specifiek functiegebied of een bepaalde functiekolom die met een point solution wordt ondersteund. Een platform solution daarentegen is een oplossing of toepassing die breder inzetbaar is en die op verschillende functiegebieden kan worden toegepast of ingezet.”   Oké, dat lijkt me helder. Wat zou je zeggen dat de voordelen en nadelen van beide oplossingen zijn ten opzichte van elkaar? “Laat ik beginnen met een point solution. Een belangrijk voordeel is dat een point solution vaak al is voorzien van een specifieke definitie, al een bepaalde inrichting heeft staan die voor dat functiegebied redelijk snel toepasbaar is. Dat is van oudsher zo ontstaan. De vraag is of dit een voordeel blijft, want ik denk dat dat aan het veranderen is. Daar kom ik dadelijk nog op terug.  Als je vervolgens kijkt naar het voordeel van een platform solution, dan zie je dat bedrijven steeds breder kijken naar het totale, het integrale beeld en dingen met elkaar willen verbinden. Een platform voorziet in deze behoefte om inzicht te krijgen in het totaalplaatje en blijft daarmee weg van een silo-achtige benadering.  Een point solution zal namelijk ook altijd de silo-werking, die je traditioneel in organisaties hebt, - zeker in grote organisaties -, versterken. Dit kun je dan ook meteen als een nadeel van een point solution omschrijven. Een platform solution daarentegen stimuleert juist de samenwerking. Om nog even terug te komen op het genoemde voordeel van een point solution, waarbij je al over een opzet beschikt die je vrij snel kunt toepassen; dit voordeel is eigenlijk inmiddels wel achterhaald. Je ziet namelijk in toenemende mate dat er bovenop platform solutions steeds meer aanvullende oplossingen worden geboden, waarbij bijvoorbeeld specifiek voor GRC of voor je processen of voor je architectuur een oplossing wordt gegeven. Dus de argumenten die in het verleden misschien van toepassing waren, die zijn dat nu niet meer of in veel mindere mate. Omdat je op zo'n platform ook weer aparte oplossingen kunt bouwen, die eigenlijk met dezelfde snelheid of misschien nog wel sneller inzetbaar zijn, biedt een platform generiek gezien veel meer mogelijkheden. Als je iets aangepast wilt hebben, dan is dat binnen de mogelijkheden van het platform vaak gemakkelijk te realiseren. Terwijl je als je in een point solution iets wilt aanpassen, dan  eigenlijk weer terug moet naar de leverancier en dan moet die weer terug naar de tekentafel en dat is veel kostbaarder in de zin van geld, tijd en doorlooptijd. Ik denk dus dat de traditionele argumenten, die eerst op point solutions van toepassing waren, dat die achterhaald zijn en dat je op dit moment met een platform de flexibiliteit en snelheid hebt, die je nodig hebt om tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen die in de markt spelen. Je kunt hierbij gebruik maken van solutions van een partner, maar tegenwoordig is het ook heel goed mogelijk om deze zelf te bouwen.”   Je had het er daarnet over dat je op een platform aparte solutions kunt bouwen, maar als ik even puur naar Mavim kijk, dan biedt het Mavim-platform al koppelingen met andere oplossingen. Ik weet niet of je dat point solutions kan noemen, maar zou je die dan ook meetellen? “Daar raak je een goed punt en dat is meteen ook de kracht van het Mavim-platform. Je hebt dus de technische laag en op die technische laag heeft Mavim een integratie met bijvoorbeeld Microsoft. Dat is tevens een voordeel van een platform: platformen worden steeds meer geïntegreerd met hun omgeving, waardoor je de mogelijkheden kunt uitnutten die bijvoorbeeld in het Microsoft Power Platform beschikbaar zijn.  Dat is ook iets wat wij (Cruxer) doen. Als ik kijk naar onze solution (het Management Control Framework, red.), dan is het een combinatie van enerzijds Mavim, waarin we een GRC-oplossing hebben gebouwd en anderzijds het Microsoft Power Platform. De kracht van Mavim zit namelijk vooral in het visueel maken van processen, architectuur en allerlei relaties die er zijn. Maar als het gaat over redelijk dynamische informatie, zoals verbeteracties of incidenten die zich voordoen, dan zit je met Mavim in een omgeving, waarin je weliswaar op een gecontroleerde en beheerste manier wijzigingen doorvoert en naar productie brengt met versies publiceren, maar waar je toch ook tegen de beperkingen van het platform aanloopt omdat de informatie statisch is. Dat is een ‘bevroren’ situatie, maar door de integratie met een Microsoft omgeving kun je de meer dynamische aspecten binnen dat Power platform oplossen. En zo hebben wij met Mavim in het Power Platform met SharePoint lists, Power Apps en Power BI rapportages een totaaloplossing ontwikkeld.”    Wanneer zou je als organisatie voor welke oplossing moeten gaan? Wanneer is het nou wel verstandig om toch voor een point solution te kiezen?  “Er zijn organisaties die zeggen van ‘ja, weet je, leuk die integratie, maar dat gaat te ver voor onze organisatie en dat zijn vaak de corporates, hele grote organisaties waarbij als het ware die silo’s min of meer het bestaansrecht vormen voor bedrijfsonderdelen binnen die organisaties. Wat wij dus in onze selectieprocessen altijd doen, is vragen waar hun visie ligt op dat vlak. Want als het een organisatie betreft die antwoordt: “we hebben riskmanagement, we hebben processen, we hebben architectuur en die doen gewoon allemaal hun ding en daartussenin is niet te veel interactie”, dan is dat een organisatie die ik per definitie niet zou adviseren om voor een platform solution te gaan. Een platform solution vraagt namelijk om interactie die zij helemaal niet willen, en ook niet hebben vanuit hun cultuur en zo. Maar gelukkig beseffen veel organisaties dat ook, dat ze steeds groter en complexer worden en dat juist het besturen van die samenhang steeds belangrijker wordt. En dat zijn organisaties die dus investeren in samenwerking, om dat meer op een eenduidige manier met elkaar te doen en om meer begrip te krijgen van hoe ze zijn georganiseerd.  Dat wil overigens niet zeggen dat ze dan helemaal allemaal hetzelfde moeten zijn, maar begrip is wel een heel belangrijk aspect en een platform als Mavim geeft je inzicht in hoe je bent georganiseerd, hoe gefragmenteerd dat ook mag zijn.  Het heeft te maken met hoe je je strategie en je beleid uit wilt dragen. Met de uiteindelijke cultuur van de organisatie, met hun strategie en hun visie. Daarbij zitten cultuur en visie heel, heel dicht bij elkaar; die hebben heel veel verwantschap met elkaar en vaak zie je in de visie terugkomen hoe ze willen zijn. Cultuur - voor zover je dat kunt meten - is meer de weergave van hoe ze vandaag de dag zijn als organisatie, maar zij werken dan vaak wel in hun visie en in hun strategie aan de wijze waarop ze willen acteren. Dat zijn dus belangrijke aspecten bij de keuze voor een platform of niet. We zien bij kleinere organisaties, die te maken hebben met veel regulering, die veel meer een ‘regieorganisatie’ zijn, dat zij veelal de voorkeur geven aan een platform oplossing. Zo zijn bijvoorbeeld pensioenorganisaties streng gereguleerd en moeten zij verantwoording afleggen aan DNB en de AFM. Daar spelen ook behoorlijke belangen want in principe zijn het de grootste vermogensbeheerders van Nederland. Maar zo'n pensioenorganisatie is in wezen een hele kleine organisatie. Omdat ze samenwerken met andere partijen zoeken zij ook oplossingen in zo'n platform, omdat een platform ze inzicht geeft in de samenhang in hun relaties en ze vanuit dat inzicht hun organisatie weer beter kunnen besturen. Een point solution helpt ze dan niet op dat moment, simpelweg omdat die niet zijn ingericht op de regie van een organisatie en zeker niet op regie over de verschillende functiegebieden heen. En uiteindelijk vertaalt zich dat ook weer in de kosten.”   Dat is een hele interessante constatering, want eerlijk gezegd zou ik gewoon denken dat point solutions over het algemeen wat goedkoper zijn en dat kleinere organisaties dus eerder geneigd zullen zijn om deze aan te schaffen. Maar dat blijkt dus in de praktijk niet helemaal het geval? “Dat klopt, maar zoals gezegd hangt dat wel heel erg samen met de visie van zo’n organisatie.  Een platform biedt simpelweg meer flexibiliteit doordat je er relatief eenvoudig zaken op kunt bouwen, inrichten en configureren waardoor je veel beter in staat bent om te anticiperen op veranderingen. Daarmee heb je minder kosten in verband met afstemming en bespaar je op de overall-kosten. Met point solutions moet je niet alleen kijken naar de kosten van de verschillende point solutions, maar naar de overall kosten die voor de organisatie hoger zullen zijn omdat er sprake is van verborgen kosten doordat de verschillende silo’s (en point-solutions) niet op elkaar zijn afgestemd. Dat is destijds ook onze eigen afweging geweest is. Wij wilden zelf geen software ontwikkelaar/leverancier zijn, dus zijn wij op zoek gegaan naar een pakket dat we konden gebruiken. Zo zijn we bij Mavim terecht gekomen. We hebben ons volledig gefocust op het doorontwikkelen van onze solution en alleen maar dat. Ik ben er zelf namelijk van overtuigd dat er binnen een aantal jaren een solution staat die zich in verschillende markten heeft bewezen en die gewoon goed toepasbaar is. Dan kun je de voordelen van zo'n platform echt gaan uitnutten. Zo konden we met de komst van nieuwe vereisten in het kader van de Sanctiewetgeving en de Wet tegen witwassen bij een tweetal van onze klanten eigenlijk vrij snel aantonen welke  maatregelen zo'n organisatie moet gaan nemen om aan die wetgeving te voldoen en het vervolgens in te bedden in hun proces of in hun bedrijfsvoering.  Andere pakketten blijken daar in de praktijk toch meer moeite mee te hebben om dat aan te tonen. Waar dat in zit? Wel, ieder zit op zijn eigen stukje van die puzzel. En daar is de klant uiteindelijk niet mee gebaat.”   Heb jij het gevoel dat organisaties wel steeds meer de ‘juiste keuzes’ maken? Ik kan me namelijk goed voorstellen dat je in een bepaalde fase of in een beginstadium prima met een point solution uit de voeten kan, en dat je pas later steeds meer behoefte hebt om dingen te kunnen integreren en meer inzicht en transparantie te creëren.  “Oei, dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden, want dat kan ik moeilijk overzien. Maar wat ik wel zie is dat de klanten waarbij we het platform hebben ingezet dat die heel tevreden zijn, dat die juist volop aan de slag zijn met die doorontwikkeling en dat dan eigenlijk de ontwikkeling van de organisatie en de inzet van die solution elkaar versterken. Organisaties die een keuze hebben gemaakt voor een point solution, die kom ik meestal na een paar jaar weer tegen. Maar goed, dit soort investeringen doe je niet voor twee of drie jaar, maar voor minimaal vijf jaar. En, afhankelijk van de branche duurt het ook langer om zo'n besluit te nemen. Een overheids- of een semi-overheidsinstantie heeft echt wel tijd nodig om een dergelijke beslissing te nemen. Laten we onze oplossing zien aan experts uit de markt (mensen die niet bij één organisatie zitten, maar die bij meerdere organisaties actief zijn), dan reageren zij heel enthousiast. Dat is ook de reden waarom wij de interactie met deze personen opzoeken omdat zij als geen ander de kracht van onze oplossing kunnen onderschrijven.  Nou kom ik wel steeds meer bedrijfjes tegen die (ook) een integratie hebben met een ander platform of meerdere platforms, die ook een GRC-oplossing bieden en die veel raakvlakken hebben met wat wij doen. Maar vaak bieden dat soort bedrijven alleen maar een oplossing voor bijvoorbeeld de IT-processen en faciliteren zij niet de andere bedrijfsprocessen waar je ook compliant mee moet zijn. Een andere beweging die je in de markt ziet is dat ERP leveranciers wat meer opschuiven richting compliance en de mogelijkheid bieden om modules op hun ERP-systeem te zetten of te bouwen. De oorsprong is dan echter nog altijd IT en dat is dan meteen weer de beperkende factor. AFAS zie ik die beweging ook maken. En op SAP kon je traditiegetrouw al eigen maatwerksoftware bouwen. Kanttekening daarbij is meteen dat die investering zeer groot is en je een afhankelijkheid hebt met de onderliggende software. Als de ontwikkelaar van onderliggende software bijvoorbeeld op een gegeven moment zegt “nu gaan we linksaf”, dan kan het zijn dat je oplossing ineens niet meer werkt.  Anderzijds zie je dat organisaties steeds meer op zoek zijn naar een hulpmiddel om op een meer efficiënte en effectieve manier hun bedrijfsprocessen te monitoren. Dan komt het DTO-verhaal (Digital Twin of an Organization, red.) om de hoek kijken. Hier worden in feite modeling, monitoring en execution bij elkaar gebracht en in het midden van die drie domeinen vind je de DTO. Nu zit Mavim in dit spectrum meer aan de kant van modeling, maar heeft wel bewust de keuze gemaakt om te integreren met de twee andere domeinen (monitoring en executie). Èn met een cloud integratie, zodat je niet tegen lifecycle managementproblemen aanloopt. Bovendien scoort de integratie met Office 365 erg goed omdat we daarmee de basis leggen voor de digitalisering van een bedrijfsvoering.  We hebben dan ook vertrouwen in de visie van Mavim en zien dat jullie in de afgelopen jaren flinke stappen hebben gezet. Dat wil niet zeggen dat we er zijn, want ik denk dat Mavim echt nog wel uitdagingen heeft, maar we zien een patroon waar we vertrouwen in hebben.“   Waarom Cruxer? “Vervolgens rijst natuurlijk de vraag waarom je dan voor Cruxer zou (moeten) kiezen? Het antwoord daarop is dat wij een integrale oplossing bieden voor GRC, processen en architectuur. Een oplossing die samenwerking faciliteert, die datadriven is en die alle toetsingskaders al bevat. Je kunt klein starten, maar je hebt wel de visie van hoe je de reis, van waar je naartoe wilt gaan, wilt vormgeven.”   Wat zou jij organisaties adviseren? Niet in de zin van, ze moeten kiezen voor of een point solution of een platform, maar aan welke dingen zouden ze moeten denken, welke argumenten zouden ze moeten afwegen op het moment dat ze in een pakketselectie zitten? De belangrijkste argumenten die een organisatie in overweging zou moeten nemen bij de keuze uit verschillende pakketten, zijn eigenlijk de antwoorden op de vragen: Willen we überhaupt een integrale oplossing, of liever niet? Wie willen we als bedrijf zijn? In welke mate willen we zelf regie houden?   Over Eric van Mierlo Eric van Mierlo is partner bij Cruxer. Zijn kracht ligt in het ontwarren van (schijnbaar) onoplosbare, complexe vraagstukken, in het brengen van duidelijkheid en richting als anderen het vaak niet meer weten en in mensen en organisaties helpen om op eigen kracht weer verder kunnen naar het volgende level. De verspilling van energie, geld en tijd gaan hem aan het hart. Daarnaast put Eric veel voldoening en energie uit de puzzel om zaken weer terug te brengen naar zijn eenvoud en is hij pas geslaagd als iedereen weer weet hoe het zit.   Staat jouw organisatie aan de vooravond van een pakketselectie of zit je er al middenin en ben je benieuwd naar de longlist met plussen en minnen die Cruxer van verschillende pakketten heeft gemaakt? Of ben je nieuwsgierig naar de integrale GRC-oplossing van Cruxer? Neem dan contact op met Eric van Mierlo, partner bij Cruxer         inspiratie
Kom jij ook naar Studio GRC?
Inhoud GRC, ofwel Governance, Risk en Compliance, is een belangrijk onderwerp in de zakelijke wereld. Bedrijven staan voor de uitdaging om interne governance te waarborgen, doelstellingen te bereiken en risico's te beheersen. Dankzij de stijgende eisen van externe toezichthouders en wetgeving wordt GRC steeds belangrijker voor elke organisatie. Bedrijven staan voor uitdaging om interne governance te waarborgen, bedrijfsdoelstellingen te bereiken en risico's te beheersen. Bovendien worden er steeds meer eisen gesteld door externe toezichthouders en wetgeving. GRC heeft voor elke organisatie een andere scope. Dit gaat om interne governance; het behalen van bedrijfsdoelstellingen, hoe beheers je dat? Wat voor richtlijnen stel je voor je organisatie? Wat voor risico’s loop je? Hoe houd je hier controle op, hoe zorg je ervoor dat het bestuurbaar blijft?   ''In control zijn kan een organisatie intern en extern veel opleveren. Certificering biedt bijvoorbeeld een voorsprong ten opzichte van concurrenten en klanten kiezen vaker voor bedrijven met certificering."   Overlap Het uitdagende aan GRC is dat elke toezichthouder zijn eigen set van vereisten heeft, die vaak voor 50 procent overlappen met elkaar. Bedrijven moeten hierin een manier vinden om te handelen met de vereisten van meerdere partijen, evenals de overlappende eisen. GRC speelt hier een cruciale rol door een bedrijf op een gestructureerde manier op te stellen en te bepalen welke richtlijnen gehanteerd moeten worden. Het biedt inzicht in de risico's die een organisatie loopt en hoe deze beheerst kunnen worden. Compliance staat vaak haaks op GRC, wat leidt tot silo's binnen een organisatie. Hier komt Compliance by Design om de hoek kijken, door te zorgen dat compliance al vanaf het ontwerp en de implementatie van een systeem ingebouwd is. Het kiezen voor een oplossing is vaak een principiële keuze: kies je voor een point solution of een integrale oplossing? Bij grote organisaties zie je vaak de silo-werking in het groot en de afstand tussen extern en intern groeit steeds verder. Naast silos is er ook sprake van afstand tussen extern en intern. Binnen sommige organisaties zie je die afstand steeds groter worden. Belangrijk is om de verschillende competenties van know your customer dichterbij elkaar te brengen, Mavim en Cruxer kunnen hierin helpen. Dankzij Mavim en Cruxer is het mogelijk om de verschillende competenties van "know your customer" dichterbij elkaar te brengen.   Studio GRC biedt jou een oplossing Het kiezen voor een oplossing is vaak een principiële keuze, kies je voor een point solution, of een integrale oplossing? Je ziet bij grote organisaties vaak de silo werking in het groot, daar zie je ook vaak dat wanneer een compliance/risk punt een afzonderlijke afdeling is, die daar hun eigen oplossing in zoeken. Grote organisaties hebben die problemen in het groot. ‘’Op voorhand wil je dat processen voldoen aan vereisten vanuit wet- en regelgeving. Je wilt in control zijn’’ In de eerste aflevering van Studio GRC gaan we met onze tafelgasten, bestaande uit experts en practitioners uit het veld, in op GRC in het algemeen en Compliance by Design in het bijzonder. Schrijf je snel in voor een kijkje achter de schermen van Studio GRC en Compliance by Design! Aansluiten bij het webinar "Studio GRC: Compliance Design" is een must voor elke organisatie die zich bezighoudt met GRC. Hier kun je de nieuwste inzichten, oplossingen en trends op het gebied van GRC ontdekken en leren hoe je deze het beste kunt implementeren binnen jouw organisatie. Blijf op de hoogte en zorg dat jouw bedrijf op een gestructureerde manier GRC aanpakt, zodat je interne governance kunt waarborgen en bedrijfsdoelstellingen kunt bereiken, terwijl je risico's beheerst.    Door: Flynn Snijders, Business Development Manager    

Copyright © 2023 Mavim B.V.